Çevre Politikası

Çevre Politikası

1. Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer yasal gerekliliklere uymak,
2. Tüm personelimizde çevre bilinci oluşturmak ve eğitimler vererek onların gelişimini sağlamak ve kişisel farkındalıklarını artırmak,
3. Çevrenin ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak,
4. Doğal kaynaklarınızı korumak ve kullanımını mümkün olduğunca azaltmak,
5. Çevre ile ilgili riskleri belirlemek, bu risklerin azaltılması ve risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesini sağlamak,
6. Sürekli gelişim hedefiyle çevre yönetimi sistemimizi, yasa ve yönetmelikler ile sınırlı kalmayıp teknolojik ve mali olanaklarımız çerçevesinde sürekli gözden geçirip geliştirerek hedef ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için çalışmak,
7. Atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması, lisanslı firmalar aracılığıyla çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlanmak
8. Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
9. Çalışanlarımızın yanı sıra müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve taşeron firmaları da çevre konusunda bilinçlendirmek