Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite ve süreç odaklı üretim anlayışı ile ürünlerimizin hastaya aynı standartta ve en güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak temel amacımızdır.
• Sağlık sektöründeki yenilikleri izleyerek ürün portföyünü geliştiren, beşeri ilaç üretimi sektöründe yenilikçi ve lider,
• Kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan,
• Yasalara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışan,
• Pazara sunulan ürünün standartlarda öngörülen teknik spesifikasyonlara sahip olmasını garanti eden,
• Üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayarak ürün kalitesini en üst seviyede tutan,
• Kalite süreçlerinin periyodik olarak takibini yapan, sonuçları analiz edip, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile sürekli iyileştirmeler yapan,
• Organizasyon içerisinde bulunan her çalışanın katılımını sağlayarak, kalite bilincini yükseltmek için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini planlayıp gerçekleştirerek aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayan ve ortak bir kurumsal kültür oluşturan,
• Müşteri isteklerinin ve yasal beklentilerin karşılanması için kalite sisteminin etkin çalışmasını sağlayan,
• Mevcut kalite sisteminin etkinliğini, kalite politikası doğrultusunda oluşturulan, kalite hedeflerini sürekli gözden geçirip iyileştirme faaliyetleri için kaynakları sağlayan,
• Ürünlerini, risklere karşı proaktif bir anlayış içerisinde üreten,
• Kalite Kontrol Laboratuvarlarında başlangıç malzemelerinin kullanım öncesi kalite kontrollerinden başlayarak, üretimin çeşitli kademelerinde ara ürün, in-proses kontrolleri, bitmiş ürün kalite kontrolleri ile etkin çevre kontrolleri yapan, ve bunu gerçekleştirmek için etkin bir Kalite Güvence Sistemi uygulayan kuruluştur.