İSG Politikası

İSG Politikası

1. Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için fabrikamız çalışma alanları içerisinde gerekli önlemleri almak,
2. İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
3. Yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların uygun şartlarına uymak,
4. Tedarikçilerin fabrika ortamında yürürlükteki İSG Mevzuatına ve şirketimizin özel şartlarına uymasını sağlamak,
5. Her seviyedeki çalışanların İSG bilinci ve gerekliliklerinin farkında olmasını sağlamak amacı ile eğitimler düzenlemek,
6. İSG Yönetim Sisteminin etkin ve verimli uygulaması ile çalışma alanları içerisinde “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmak,
7. Risk değerlendirme çalışmalarına bağlı olarak alınan önlemlerin etkinliği sonucunda meslek hastalıklarının önüne geçmek.